NMB48 Kei Jonishi: Sau khi tốt nghiệp “Sẽ trở thành một cô gái bình thường”

シェアする

Event kỷ niệm phát hành photo collection “21”

Jonishi- người mà sẽ có buổi concert tốt nghiệp vào ngày 10/4, khi được hỏi về dự định sau tốt nghiệp đã bày tỏ suy nghĩ rằng “Trước tiên thì tôi muốn thong thả đã, hay nói cách khác, tôi dự định trở thành một cô gái bình thường, học những điều mà mình muốn làm.Tôi muốn học những gì có thể học được để cho tương lai”. Về việc có tiếp tục hoạt động nghệ thuật nữa hay không thì cô cho biết “Tôi không muốn hứa hẹn điều gì. Có lẽ trở thành một cô gái bình thường cũng tốt, mà cũng có thể tôi sẽ lại nghĩ là muốn làm nữ diễn viên. Cảm xúc của con người lúc nào thay đổi thật không thể biết được”

”21” được thực hiện chụp tại Guam, là kỷ niệm cuối cùng của Jonishi trước khi tốt nghiệp